Tổ chức và quản trị bán hàng của công ty cổ phần sữa Vinamilk

I. Tổng quan về công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk………………………..1

     1. Lịch sử hình thành và phát triển………………………………………………………. 1

     2. Chức năng nhiệm vụ ……………………………………………………………………….2

     3. Cơ cấu tổ chức ……………………………………………………………………………….3

          3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý……………………………………………………………. 3

          3.2. Chức năng nhiệm vụ các bộ phận chính ……………………………………..3

                 3.2.1 Đại hội đồng cổ đông ……………………………………………………….3

                 3.2.2 Hội đồng quản trị……………………………………………………………. 5

                 3.2.3 Tổng giám đốc……………………………………………………………….. 7

                 3.2.4 Ban kiểm soát………………………………………………………………… 8

     4. Môi trường kinh doanh ………………………………………………………………….. 9

          4.1 Lĩnh vực kinh doanh…………………………………………………………………9

          4.2 Thị trường của công ty …………………………………………………………….12

          4.3 Khách hàng và đối tác…………………………………………………………….. 13

          4.4 Đối thủ cạnh tranh ………………………………………………………………….15

II. Thực trạng bán hàng của công ty……………………………………………………. 16

      1. Nguồn nhân sự của công ty……………………………………………………………16

          1.1 Bộ máy lãnh đạo……………………………………………………………………..16

          1.2 Cơ cấu lao động ……………………………………………………………………. 17

          1.3 Chương trình đào tạo lao động………………………………………………… 17

     2. Kết quả kinh doanh gần đây………………………………………………………….. 18

     3. Phương thức/ chiến lược bán hàng của công ty …………………………………20

         3.1 Phương thức bán hàng…………………………………………………………….. 20

         3.2 Chiến lược bán hàng……………………………………………………………….. 22

               3.2.1 Chiến lược về sản phẩm…………………………………………………… 23

               3.2.2 Chiến lược về giá …………………………………………………………….24

               3.2.3 Chiến lược về khách hàng…………………………………………………25

III Thực trạng quản trị lực lượng bán hàng của công ty ……………………….25

      1. Tình hình hoạt động của lực lượng bán hàng………………………………….. 25

      2. Thực trạng công tác quản trị bán hàng…………………………………………… 26

          2.1 Công tác lập kế hoạch ……………………………………………………………..26

          2.2 Triển khai lực lượng bán hàng…………………………………………………. 27

      3. Đánh giá chung về công tác quản trị bán hàng của Vinamilk……………. 29

III. Kiến nghị và đề xuất…………………………………………………………………….. 31

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

I. Tổng quan về công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk
1. Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty cổ phần sữa Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là Vietnam dairy Products Joint – Stock Company. Công ty có trụ sở chính tại Số 10 phố Tân trào, Phường Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1976, lúc mới thành lập, Công ty sữa Việt Nam Vinamilk có tên gọi là Công ty Sữa – Cà Phê Miền Nam, trực thuộc Tổng Cục thực phẩm, bao gồm 4 nhà máy thuộc ngành chế biến thực phẩm là nhà máy Sữa Thống Nhất ( tiền thân là nhà máy Foremost), nhà máy sữa Trường Thọ (tiền thân là nhà máy Cosuvina) và nhà máy sữa bột Dielac (Nestle). Thời kỳ này, tình hình sản xuất của công ty gặp nhiều khó khăn phức tạp như máy móc thiết bị hư hại nhiều, phụ tùng thiếu thốn, nguyên liệu trống không… Tuy nhiên, các cán bộ công nhân viên đã năng động đưa ra nhiều giải pháp khắc phục tình hình. Nhờ đó, công ty vẫn đảm bảo một lượng hàng nhất định để phục vụ người tiêu dung, đối tượng chủ yếu là người già, người bệnh và trẻ em.

Năm 1982, Công ty Sữa – Cà Phê Miền Nam được chuyển giao về Bộ Công nghiệp thực phẩm và đổi tên thành Xí nghiệp Liên hiệp Sữa – Cà Phê – Bánh KẹoI. Tháng 3/1992, Xí nghiệp Liên Hiệp Sữa – Cà Phê – Bánh kẹo I chính thức đổi tên thành công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk)  trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ, chuyên sản xuất, chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa. Năm 1994, Công ty Sữa Việt Nam Vinamilk đã xây dựng them một nhà máy sữa ở Hà Nội để phát triển thị trường tại miền Bắc. Năm 1996, Xí nghiệp Liên doanh Sữa Bình Định tại Quy Nhơn ra đời, góp phần thuận lợi đưa sản phẩm Vinamilk phục vụ rộng khắp đến người tiêu dung khu vực miền Trung. Công ty tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất khi khánh thành và đưa nhà máy sữa Cần Thơ tại miền Tây đi vào hoạt động. Tháng 12/2003, Công ty chuyển sang hình thức Công ty Cổ phần và đổi tên thành Công ty Cổ phần sữa Việt Nam cho phù hợp với hình thức hoạt động của Công ty. Năm 2004, Vinamilk mua thâu tóm Công ty cổ phần sữa Sài Gòn, tăng vốn điều lệ của Công ty len 1.590 tỷ đồng. Công ty cũng mua lại phần vốn góp của đối tác trong Công ty Sữa Bình Định, sát nhập vào Vinamilk và khánh thành nhà máy sữa Nghệ An vào tháng 6/2005. Ngày 19/01/2006, Vinamilk chính thức giao dịch trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Vinamilk mua cổ phần chi phối 55% của Công ty sữa Lam Sơn vào tháng 9/2007, và đổi tên thành Công ty cổ phần sữa Lam Sơn. Năm 2010, Vinamilk nhận chuyển nhượng 100% vốn từ Công ty TNHH F&N Việt Nam và đổi tên thành công ty TNHH một thành viên sữa Dielac. Công ty cũng đã khánh thành và đưa nhà máy nước giải khát tại Bình Dương đi vào hoạt động trong cùng năm đó.

Tổng thể trong suốt chặng đường 35 năm qua, Công ty Cổ phần Sữa Việt nam với nhiều thế hệ được vun đắp, trưởng thành; với thương hiệu VINAMILK quen thuộc nổi tiếng trong và ngoài nước đã làm tròn xuất sắc chức năng của một đơn vị kinh tế đối với Nhà nước, trở thành một điểm sáng rất đáng trân trọng trong thời hội nhập WTO. Bản lĩnh của công ty là luôn năng động, sáng tạo, đột phá tìm một hướng đi, một mô hình kinh tế có hiệu quả nhất, thích hợp nhất nhưng không đi chệch hướng chủ trương của Đảng. Đó chính là thành tựu lớn nhất mà tập thể cán bộ công nhân viên Công ty tự khẳng định và tự hào. Đó là sức mạnh, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể và toàn Công ty Cổ phần sữa Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục dày công vun đắp, thực hiện, phát huy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *